Hospitality Academy Zwinregio
van start

PERSBERICHT

NEW BABYLON 3 doet een eerste belangrijke stap in het bijeenbrengen van partijen die een oplossing kunnen bewerkstelligen voor een belangrijk probleem in de samenleving.

Na 1 ½ jaar voorbereiding heeft de werkgroep ‘Hospitality’ van NEW BABYLON 3 overeenstemming bereikt tussen de onderwijsinstituten in de regio en een veertiental Hospitality ondernemers om te starten met de Hospitality Academy Zwinregio. De formele ondertekening van de overeenkomst zal plaatsvinden tijdens een bijeenkomst in Restaurant Air Republic aan de jachthaven van Cadzand-Bad, op 9 mei a.s., aanvang 14.00 uur.

De MBO opleiding in de vorm van de praktijkroute start in september dit jaar en biedt plaats voor 24 leerlingen en staat onder leiding van Scalda Terneuzen. Praktijkroute houdt in studenten vanaf dag 1 worden opgeleid bij de Hospitality ondernemers (restaurants, hotels, campings, strandpaviljoens, golfbaan, etc.). Zij worden begeleid door coaches en vakdocenten van Scalda en leermeesters van de hospitality ondernemers.

Tijdens de startfase (schooljaar 2019-2020) kunnen studenten een horeca of toerisme opleiding volgen op niveau 2 t/m 4.. Na 2020 wordt het opleidingstraject uitgebreid met andere opleidingen zoals bijvoorbeeld  facilitaire dienstverlening.

De Praktijkroute Horeca-Toerisme is geschikt voor iedereen; jongeren die net van school komen, herintreders, vijftigplussers of voor mensen die zich willen omscholen maar het niet meer zien zitten om nog in de traditionele schoolbanken te zitten.

De aanvoer van studenten voor deze opleiding staat open voor VMBO leerlingen. In de overeenkomst gaat men er van uit dat het Zwincollege (als onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen) speciaal aandacht geeft aan deze werkgelegenheid in de gemeente Sluis. Verder kunnen HAVO leerlingen interesse hebben in werk voor de hospitality sector. Een doorstroming van HAVO naar het HBO (Hotel management) in zowel Nederland als in Vlaanderen wordt gefaciliteerd.

De uitvoering van deze overeenkomst wordt ondergebracht in een Stichting ‘Hospitality Academy Zwinregio’. NEW BABYLON 3 werkt nu aan de aansluiting bij de overeenkomst van Vlaamse onderwijsinstituten en hospitality ondernemers.

Meer weten over NEW BABYLON 3? Kijk op onze website www.newbabylon3.nl of mail ons via secretariaat@newbabylon3.nl.

U kunt ook bellen met ons secretariaat op tel. +31 6 2075 0905